Buddhist Leni

चिपलून बौद्ध लेणी / Chiplun Buddha Leni

लेणीचे नाव :चिपलून बौद्ध लेणी                          लेण्यांची उंची : लेणीचा प्रकार  : अतिक्रमण झालेली  लेणी                      …

चिपलून बौद्ध लेणी / Chiplun Buddha Leni Read More »

कोल बौद्ध लेणी / Kol Buddha Leni

लेणीचे नाव :कोल  बौद्ध लेणी  लेण्यांची उंची : लेणीचा प्रकार  : दुर्लक्षित  लेणी                                                  …

कोल बौद्ध लेणी / Kol Buddha Leni Read More »

नेणावली ( खडसांबले ) बुद्ध लेणी / Nenavali {khadasamble} Buddha Leni

लेण्यांची उंची : लेणीचा प्रकार  : दुर्लक्षित लेणी              डोंगररांग  : सह्याद्री  जिल्हा : रायगड                                 …

नेणावली ( खडसांबले ) बुद्ध लेणी / Nenavali {khadasamble} Buddha Leni Read More »

Open chat