जयभीम नमो बुद्धाय 
ABCPR लेणी संवर्धक टीम  गेली अनेक वर्षे लेणी संवर्धनासाठी काम करत आहे. यासाठी लेणी संवर्धन टीम च्या प्रत्येक सदस्यान आपले योगदान देत आलेले आहेत. परंतु काही अशी साधने आहेत कि, त्याचा आर्थिक खर्च टीम च्या सदस्यांना करणे शक्य नसते. यासाठी ABCPR टीम आपणास आवाहन करत आहे कि या धम्म कार्यासाठी आपण आपले  आर्थिक योगदान देवून सहकार्य करावे.  

🥇 ABCPR TEAM A/C DETAILS🥇
Name: ABCPR TEAM
A/C Number: 38977234812
Bank: State Bank of India
IFSC CODE: SBIN0007452
Branch: Industrial Estate , Badlapur
Google pay, phone pay no : 8623979798