Inscription

दुसऱ्या धर्माची निंदा करणे हे स्वतःच्या धर्मांची हानी करण्यासारखे आहे.

प्राचीन काळात बौद्ध धम्माचा प्रचार प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला याची कारणे शोधत असताना चक्रवर्ती सम्राट अशोक यांच्या शासन आदेशाचे पालन लोकांनी केल्यामुळे झाल्याचे निदर्शनास येते. चक्रवर्ती सम्राट अशोक हे विश्वातील …

दुसऱ्या धर्माची निंदा करणे हे स्वतःच्या धर्मांची हानी करण्यासारखे आहे. Read More »

किल्ले विसापूर येथील शिलालेख

#एक_पाऊल_धाडसाचे…#प्राचिन_वारसा_जपण्याचे#दुर्गकिल्ला_विसापुर_प्राचिन_ऐतिहासिक_माहीती#पुराव्यांच्या_आधाराने_जनमानसात_सादर…” जो समाज आपला इतिहास विसरतो तो समाज कधी इतिहास घडवु शकत नाही.”- विश्वरत्न बोध्दिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महत्वपुर्ण संदेशातुन बोध घेत आम्ही आमचा इतिहास शोधण्यासाठी दिवसाची रात्र आणि …

किल्ले विसापूर येथील शिलालेख Read More »

चक्रवर्ती सम्राट अशोक शिलालेख : गिरनार शिलालेख ३

सम्राट अशोक यांच्या शिलालेखांची सखोल माहिती शिलालेखांचे लिप्यांतर देवानं पियो प्रियदसि राजा एवं आह द्वादस वसाभिसितेनं मया इदं आञापितासवत विजिते मम युता च राजूके च पदेसिके च पंचसू वासेसु अनुसांयानु …

चक्रवर्ती सम्राट अशोक शिलालेख : गिरनार शिलालेख ३ Read More »

Open chat